Fa En پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 16 و 40 دقیقه

استعداد یابی ‌

موسسه خیریه سید محمد حسین رضوی در راستای بهبود وضعیت روحی و امید به آینده عزیزان مددجو و همچنین پایه گذاری امکاناتی حهت ساخت آینده روشن این عزیزان برای اولین بار در کشور عزیزمان به عنوان حامی مددجویان اقدام به کشف استعدادهای مختلف هنری و غیرهنری آنها نموده، با پر کردن فرم زیر می توانید استعدادهای درونی شگرف خود را شکوفا نمایید.

:
:
:
:
:
:
: