Fa En سه شنبه 29 خرداد 1403 ساعت 16 و 54 دقیقه
بیانیه چشم انداز

مؤسسه خیریه «محمدحسین» با تکیه بر حمایت خیرین و حامیان و همچنین هیئت مدیره
علمی و سفیران مؤسسه، تأسیس «مرکز جامع کنترل سرطان جوانان » را در چشم انداز خود میبیند.
مهمترین اهداف این مرکز در چشم انداز یاد شده، غربالگری و تشخیص زودهنگام و درمان سرطان در جوانان و در نهایت، افزایش آگاهی در جهت پیشگیری از این بیماری است. همچنین توجه به جنبه های دیگری مانند لزوم حمایت روانشناختی و مددکاری در ابعاد گسترده و متفاوت نظیر استعدادیابی و توانمندسازی جوانان مبتلا به سرطان از مهمترین وجوه تمایز این مؤسسه چه در حال حاضر و چه در چشم انداز بلندمدت است.

در مرکز جامع کنترل سرطان جوانان، نه تنها با کمک یکدیگر، با این بیماری صعب العلاج مبارزه خواهیم کرد بلکه تصویر زندگی پیش روی جوانان مبتلا به سرطان و بهبودیافتگان را به رنگ رؤیاهایشان تصویرسازی می کنیم.

در چشم انداز ما هیچ جوانی به علت تنهایی در مواجهه با سرطان و هزینه های درمان از زندگی باز نمی ماند بلکه با استفاده از امکانات فراهم شده در این مرکز، ابعاد پژوهش و تحقیق در خصوص سرطان و پیشگیری از آن، در جوانان گسترش می یابد و فرد مبتلا می تواند همزمان با انجام فرایند درمان، با روحی های بالا برای
شکوفایی استعدادهای خود و آموزش مهارت های کاربردی تلاش کند و از خدمات حمایتی این مرکز بهره مند شود.
 این مرکز، قرار است با احداث یک باشگاه فرهنگی و ورزشی، به بالا بردن روحیه جوانان کمک کرده و زمینه سرگرمی آنها را نیز فراهم آورد.