Fa En جمعه 29 تیر 1403 ساعت 18 و 59 دقیقه

گروه درمانی

گروه درمانی به عنوان روشی موثر در روان درمانی شناخته می شود. این روش به اندازه درمان فردی و در بعضی موارد بیش از درمان فردی مفید است. بسیاری از افرادی که از وضعیت خود در زندگی خصوصا روابط نزدیک خود با دیگران رضایت ندارند و به دنبال تغییرند می توانند از گروه درمانی بهره ببرند. گروه درمانی تبادلی و پویا مبتنی بر تبادل بین فردی در اینجا و اکنون است.