Fa En سه شنبه 29 خرداد 1403 ساعت 15 و 1 دقیقه

غربالگری زنان سرپرست خانوار

زنان سرپرست خانوار به لحاظ مشکلات اقتصادی و عدم پشتیبانی از بحث سلامت خود مغفول می مانند، خیریه رضوی: با توجه به اینکه در طی ماههای اخیر ، بخشی و حساس سازی زنان نسبت به سرطان سینه نامگذاری شده، با اداره کل امور بانوان طرح غربالگری سرطان سینه زنان سرپرست خانوار همکاری نموده ایم.

غربالگری سرطان