Fa En شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 4 و 42 دقیقه
آزمایشات تشخیصی سرطان غدد بزاقی

آزمایشات تشخیصی سرطان غدد بزاقی

در طی معاینه بدنی ، پزشک معاینه دهان و نواحی طرفین صورت و اطراف گوش ...

 رادیوتراپی سرطان غدد بزاقی

رادیوتراپی سرطان غدد بزاقی

در پرتودرمانی، تیم مراقبت سرطان، ذرات انرژی یا پرتوهای پر انرژی را در تومور هدایت ...

 سرطان غدد بزاقی

سرطان غدد بزاقی

یکی از بیماری های بسیار خطرناک در میان افراد سرطان است. اصلی ترین علامت آن ...