Fa En پنجشنبه 3 تیر 1400 ساعت 8 و 18 دقیقه
کمک به خیریه سفارش استند تسلیت کمک به خیریه سفارش استند تسلیت

جشن تولدی 6 نفر از متولدین این ماه را برگزار کردیم

تیرماه بود و گرما، مشکلات اقتصادی بود و کرونا

 جشن تولدی 6 نفر از متولدین این ماه را برگزار کردیم

در بین این همه معضلات و دغدغه های اقتصادی، جشن تولدی 6 نفر از متولدین این ماه را برگزار کردیم، برای 3 نفر از عزیزانی که بخاطر مشکلات بیماری و دوری راه، سعادت حضورشان را نداشتیم پیام تبریک و آرزوی سلامتی ارسال شد.

سه شنبه 17 تیر 1399 ساعت 18:17

اما برآن شدیم تا با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، رسالت خویش را انجام دهیم، همه آمدند و جوانان از رویا و آرزوهایشان، از تلاش برای شکست بیماری گفتند و عهد بستیم هر آنچه در توان داریم به کار خواهیم بست تا در راه تحقق رویاهای جوان هایمان تلاش کنیم.

علی معتمد ورزشکار و حامی عزیز از تشابه احساس خود نسبت به شرایط آنها گفت، در آنجا که در میانه میدان مبارزه تنها میجنگد و تلاش می کند اما انرژی خود را از خانواده، دوستان و از بیرون رینگ میگیرد.   

 

 

 

 

 

 

 

در بین این همه معضلات و دغدغه های اقتصادی، جشن تولدی 6 نفر از متولدین این ماه را برگزار کردیم، برای 3 نفر از عزیزانی که بخاطر مشکلات بیماری و دوری راه، سعادت حضورشان را نداشتیم پیام تبریک، آرزوی سلامتی و همچنین تصویر کیکی که منقش به عکس آنها بود با هدایای نقدی ارسال شد.

تعداد بازدید : 530

ثبت نظر

ارسال