Fa En دوشنبه 8 آذر 1400 ساعت 21 و 19 دقیقه

من رؤیایی دارم(رؤیای احسان)

من رویایی دارم| موسسه خیریه رضوی

این بار داستان احسان، قهرمان زندگی خود

شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 21:12

احسان نشان داد که با اراده می‌توان در هر میدان مبارزه‌ای پیروز شد او با اراده‌ی آهنین خود هم در مبارزه با بیماری و هم در عرصه ورزش از خود قهرمان ساخت برای رؤیای احسان انرژی‌های مثبت بفرستید تا روزی
قهرمان جهان شود

 

تعداد بازدید : 731

ثبت نظر

ارسال